DisclaimerBOUWTWEETS.nl Disclaimer
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

BOUWTWEETS.nl | 18/10/2017

Scroll naar boven

Top

Disclaimer

Disclaimer
Alle informatie op deze website is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Bouwtweets.nl kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Copyright notice
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Bouwtweets.nl.

Beeldmateriaal
Wij gebruiken uitsluitend rechtenvrije beelden, of beelden waarvoor vooraf toestemming voor verleend is voor publicatie. Indien u de rechthebbende bent van beelden en meent dat de beelden niet gebruikt zijn volgens de door u gehanteerde voorwaarden verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen het beeld op uw verzoek direct verwijderen en pas terugplaatsen na overeenstemming over de voorwaarden.

 

Images
We only use royalty free images, or images we are permitted to use by the owner in advance. If however you own the rights of an image and you thing we didn’t respect them, please contact us. We will remove the image immediatly and replace them only after we agree on the conditions.